Markante energioptimeringer af skibe kan tjenes hjem på under tre år

I et stort tværgående maritimt projekt under Green Ship of the Future har 20 partnere identificeret store potentielle energioptimeringer på skibe ved brug af tekniske løsninger, som kan eftermonteres og hurtigt tjener sig selv hjem. Den nye rapport rummer vigtige resultater på vejen mod en grønnere skibsfart.

I Retrofit projektet, der begyndte i 2019, undersøger Green Ship of the Future (GSF) og 20 partnere potentialet for energioptimering af eksisterende skibe og derved muligheden for at reducere deres brændstofforbrug og CO2-emissioner.

Rapporten viser mulige besparelser på op til 27% med teknologi, der er tilgængelig i dag og kan eftermonteres med en tilbagebetalingstid på mindre end 3 år. Derudover peger rapporten på nogle generelle områder med stort potentiale for energibesparelser.

Projektet analyserer tre forskellige fartøjer med høj volumen – to MR-tankskibe fra Hafnia og Maersk Tankers samt en RO-PAX-færge fra DFDS. Ved at anvende faktiske data fra skibene og deres driftsprofil har partnerne analyseret de tre skibe for potentiel besparelse. Formålet med rapporten er at undersøge, hvad vi kan gøre med den store del af den globale flåde, som stadig har en lang levetid tilbage, og som derfor fortsat vil udsende den samme store mængde drivhusgasser som i dag, medmindre vi udstyrer dem med nye teknologi.

Projektet er en del af GSF’s mission om at finde en bæredygtig måde at reducere emissioner fra skibsfarten på. Slutmålet er et nyt brændstof, der ikke påvirker klimaet og miljøet i det omfang, som brændstoffer gør i dag. En sådan overgang er i gang, men der vil gå årtier, inden teknologien skaleres, og vi kan omstille hele den globale flåde. Derfor vil energioptimeringer ud fra et miljø- og klimaperspektiv være afgørende i de kommende år. Mens drivhusgasemissionerne i fremtiden bliver neutrale i takt med implementeringen af ​​alternative brændstoffer, vil den økonomiske gevinst ved energioptimeringer stige, da alle alternative vedvarende energikilder forventes at være betydeligt dyrere end de fossile brændstoffer i brug i dag. Derfor vil investeringer i forbedring af energieffektivitet ikke kun give en god mening ud fra et klimaperspektiv – det kan også være med til at sikre markante fremtidige konkurrencefordele.

Projektpartnere:

Hafina, DFDS, Maersk Tankers, Alfa Laval, MAN Energy Solutions, Wärtsilä, C.C. Jensen, Dansk Energirådgivning, BOS Global, Norsepower, Kongsberg, MS Engineering, Bureau Veritas, DNV GL, Greensteam, Optimum Voyage, DESMI, Royston, DEIF, Clorius Controls and HEMPEL

Yderligere information:

Frederik Schur Riis, Head of Green Ship of the Future. fs@greenship.org / +45 81774848

Om Green Ship of the Future:

Green Ship of the Future er et uafhængigt non-profit samarbejde drevet og finansieret af sine medlemmer fra hele den maritime branche. Gennem samarbejde arbejder vi mod en bæredygtig emission fri maritim branche. Sammen udforsker vi korte- og langsigtede løsninger og alle de nødvendige skridt mellem i dag, 2030, 2050 og videre. Vi mener, at samarbejde på tværs af hele det maritime økosystem, og med dem der er forbundet med det, er nødvendigt for at nå løsninger i den kvalitet og det tempo, der er behov for. Vi ønsker at bringe de rigtige partnere sammen, vi ønsker at inspirere, og vi ønsker at faciliterer innovation gennem samarbejde.

GSF Retrofit Project rapport

Download GSF Retrofit Project